Vulkanizálás: a kaucsukot összekerik más alapanyagokkal (hatóanyag, öregedésgátló, töltőanyag, lágyító), ebből lesz a gumikeverék. A képlékeny, még nem rugalmas gumikeverékből vulkanizálással kapunk rugalmas gumit.

A gumianyag térhálós szerkezetének kialakítása kénatomok beépítésével: hideg vagy magas hőmérsékleten.
A melegvulkanizálást a cipőiparban alkalmazzák 110-190 °C között.

A gumi legfontosabb tulajdonsága,hogy kolloid. Feloldható mindenféle petróleumpárlatban, benzolban, illetve utóbbi alkyl-származékaiban. Fagypont körül csontkeménnyé válik a gumi, a víz forráspontja körül viszont viaszlággyá válik.
Mechanikai behatások (pl. gyúrás, hengerlés) alatt kissé elveszíti rugalmasságát és képlékennyé válik.

A természetes gumi – műgumi megkülönböztetésnek nincs jelentősége. Minden gumi mű.

Présvulkanizálás: a nyerskeverék alapanyag vulkanizálása présformákban nagy nyomással és magas hőmérsékleten. Közvetlen talpfelerősítésnél és gumi formatalpak gyártásánál használják.

Gyakorlati szempontból az egyik legfontosabb kémiai tulajdonsága a nyersguminak, hogy bizonyos feltételek mellett kénnel egyesül.

Amikor a nyersgumi a kénnel egyesül, ezt nevezzük vulkanizálásnak nevezzük. A kénnel egyesült, azaz vulkanizált gumi tulajdonságai jelentősen eltérnek a nyersgumitól.

A nyersgumi (=kaucsuk) feldolgozása során több műveleten megy keresztül, míg a késztermék elkészül. Ezek a következők: keverékkészítés, kalanderezés, extrudálás, oldás, itatás, kenés, konfekcionálás, vulkanizálás.

A vulkanizáció (=térhálósítás) során válik a gumi különlegesen fontos polimer szerkezeti anyaggá. Kiemelten fontos a korom szerepe, mint aktív társítóanyag szerepét. Igen nagy fajlagos felületével, kémiailag is kötődő karakterével és stabilizáló hatásával a korom a modern gumiipar legfontosabb adalékanyaga

VULKANIZÁLÁSRA UTÓLAGOS CIPŐJAVÍTÁSBAN NINCS MÓD!

Cipő vulkanizálás

Cipőtalp vulkanizálás

Hasznos gondolatok

Cipőragasztással, hőkezeléssel tudunk segíteni az elvált talpú cipőkön vagy teljes talpcserével. A vulkanizálás kizárólag gyári művelet, amelyet cipészműhelyben nem lehet megoldani. Ragasztásos cipőjavítás esetén több-féle ragasztót használunk, valamint hőkezeléssel támogatjuk meg a javítási folyamatot. Ha az eredeti gumianyag (már) nem alkalmas ragasztásra vagy nem biztos, hogy sikerül a cipőjavítás, akkor ezt jelezzük ügyfeleinknek.

Cipőragasztás